top of page
dandelion-445228#2.jpg

Privacy Policy

Conform de Europese wet van 25 juni 2018, die handelt over de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation, GDPR), informeren we je graag over hoe je persoonlijke gegevens verwerkt worden door Praktijk Polygoon. 

 

Wanneer jij je aanmeldt, vragen wij je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, namelijk: je naam en voornaam, emailadres en/of telefoonnummer, de naam van een eventuele doorverwijzer, een eventuele voorkeur voor een specifieke psychotherapeut, je beschikbaarheid voor eventuele afspraken.  Deze gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen, je te informeren en het hulpverleningsaanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op je vraag. 

Enkel de psychotherapeuten van Praktijk Polygoon hebben toegang tot deze persoonsgegevens, door in te loggen op een geautoriseerd domein met een wachtwoord.

Deze persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd indien er geen psychotherapeutisch traject opgestart wordt.

 

Indien je ervoor kiest een psychotherapeutisch traject op te starten, dan worden de aanmeldingsgegevens gedeeld met jou psychotherapeut.  Jou psychotherapeut vraagt je verdere identificatiegegevens (geboortedatum, adres), mutualiteit, eventuele verwijsbrief van de behandelend arts en gegevens over de context ( indien deze relevant zijn voor de behandeling).

 

Deze persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden gebruikt. Ze worden enkel gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening (vb. met andere zorgverleners) of nadat je hiermee uitdrukkelijk instemt. 

 

Jou psychotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier bij of een papieren dossier, waaraan deze persoonsgegevens toegevoegd worden. Het elektronisch patiëntendossier is gekoppeld aan een geautoriseerd systeem (QIT-Online) en beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Het papieren dossier, indien van toepassing, wordt bewaard op een afgesloten plaats. Na beëindiging van het psychotherapeutisch traject, blijven de verzamelde persoonsgegevens verplicht nog 30 jaar bewaard.

Je hebt recht op inzage in het dossier na het indienen van een schriftelijk verzoek.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je deze stellen via het contactformulier of via je psychotherapeut.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen ingediend worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page