top of page
dreamstime_m_137509658#2_edited.jpg

Aanbod

Individule Therapie

Individuele Therapie
 

Soms loop je vast in je leven en vind je zelf even geen antwoord meer. Hoe je omgaat met de moeilijkheden die je pad kruisen, heeft te maken met hoe je in het leven staat.​

In psychotherapie bekijk je samen met een psychotherapeut wat jij nodig hebt om weer verder te kunnen. Soms liggen de antwoorden in huidige relaties of keuzes die je voor jezelf maakte.  Soms liggen de antwoorden meer in het verleden. Soms zijn er patronen ontstaan die je in het verleden goed hielpen maar die je nu dwars zitten.​

Vaak gaat therapie over het vergroten van het bewustzijn van je voelen, denken en handelen. Jezelf beter leren kennen en merken wat voor jou belangrijk is. Zodat je kan loskomen van oude patronen en in de toekomst nieuwe keuzes kan maken die beter aansluiten bij je noden en behoeften.​

We starten steeds met één of meerdere intakegesprekken. Dan onderzoeken we je vraag en gaan we na of je op de juiste plek bent.  Op jouw vraag kan je context mee betrokken worden in de gesprekken.

Indien gewenst, wordt de doorverwijzer op de hoogte gehouden.  Waar nodig verwijzen we door naar gespecialiseerde diensten.​

Mogelijke aanmeldingsvragen kunnen gaan over:

identiteit, zelfvertrouwen, angst, stress, depressie, verlies, rouw, zingeving, burn-out, communicatie, vertrouwen, relatieproblemen, opvoeding, seksualiteit, misbruik, trauma, assertiviteit, lichamelijke klachten zonder medische verklaring, onaangepast gedrag,…

Supervisie

Het doel van supervisie is het stimuleren van je groeiproces als psycholoog of therapeut. 

Dit kan op twee manieren. 

Ofwel kan een supervisie sessie gepland worden vanuit een concrete hulpvraag in een specifieke casus, of wanneer je botst op een bepaalde moeilijkheid. Vaak is dit een éénmalig contact.

Ofwel vertrekt de hulpvraag vanuit je algemene groeiproces als therapeut of psycholoog.

Thema’s die dan aan bod kunnen komen zijn de volgende:

  • Wat zijn je sterktes en werkpunten ? Bij welke casussen kom je deze makkelijker tegen ?

  • Wat zijn je blinde vlekken? (we gaan ervan uit dat elke therapeut deze heeft)

  • Zijn er parallelprocessen tussen de problematiek van de cliënt en de dynamiek in de sessies ?

  • Hoe zit het met overdracht en tegenoverdracht ?

  • Wat maakt dat een begeleiding niet loopt zoals verwacht en hoe kan dit veranderen ?

 

In het geval van een supervisietraject is er een relatief vast kader.

Bij aanvang van het traject stel je (of wij samen) leerdoelen voorop. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we kijken of er een match is tussen jou hulpvraag en de gehanteerde methodiek.

De supervisie in Praktijk Polygoon is voorlopig enkel individueel en gaat door bij Sara, in de praktijk.  Sara is erkend supervisor. Een sessie duurt een uur en wordt maandelijks gefactureerd.

Supervisie
bottom of page